Dokumenta

Na ovoj stranici možete preuzeti neka od dokumenata koji se odnose na rad škole:

Informator o radu škole

Razvojni plan rada škole

Školski program

Izveštaj o radu škole

 

Plan rada škole

Statut škole


Izveštaj o radu direktora

Zakoni i podzakonski akti

Izveštaj o spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada ustanove

Izveštaj tima za samovrednovanje

Pravilnici