Електротехничар аутоматике

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит


 

Практичан матурски рад

1. Системи аутоматског управљања

2. Рачунари у системима управљања

3. Мерења у аутоматици

4. Рачунари и програмирање

5. Микропроцесори са елементима програмирања

 


 

Изборни предмети

1. Математика

2.Електрична мерења и Мерења у електроници

3.Електроника I и II

4.Системи аутоматског управљања

5. Рачунари у системима управљања

6. Мерења у аутоматици

7. Рачунари и програмирање

8. Микропроцесори са елементима програмирања

 

Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете