Електротехничар аутоматике

Српски језик и књижевност

1. Андрићеви усамљеници са тајнама и немирима у себи

2. Бескрајни круг српских сеоба

3. Жене у делима Боре Станковића

4. Мост, судбине људи и живот,то „несхватљиво чудо“ у Андрићевом роману „На Дрини ћуприја“

5. Човек мора да верује, никад не сме да посустане (Е.Хемигвеј „Старац и море“)

6. Живот није апсурд, Мерсо!

7. Пут амбиције је често странпутица (Раскољњиков, Нурудин)

8. Пут мржње или пут мржње и освете? (Нурудин)

9. Раскољњиков злочин, дилеме и казна

10. Из Проклете авлије излаза нема

11. Хамлет – две стране исте медаље

12. Шта животу даје прави смисао

13. Ни у чему сто се дешава нисмо сами ,ни први, ни једини

14. Неминовна су лутања моја на путу до снова

15. Посматрам људе, судим времену

16. „Свет је пун замки кад си без ослонца“ (М.Селимовић)

 


 

Практичан матурски рад

1. Системи аутоматског управљања

2. Рачунари у системима управљања

3. Мерења у аутоматици

4. Рачунари и програмирање

5. Микропроцесори са елементима програмирања

Списак тема за практичан матурски рад


 

Изборни предмети

1. Математика

2.Електрична мерења и Мерења у електроници

3.Електроника I и II

4.Системи аутоматског управљања

5. Рачунари у системима управљања

6. Мерења у аутоматици

7. Рачунари и програмирање

8. Микропроцесори са елементима програмирања

Списак питања за изборне предмете