Elektrotehničar elektronike

Srpski jezik i književnost – Konačan spisak tema za maturski ispit


 

Praktičan maturski rad

1. Elektronski pojačavači

2. Elektronski medicinski uređaji

3. Računari i programiranje

4. Visokofrekvencijska elektronika

 


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektronici

3. Elektronika I i II

4. Elektronski pojačavači

5. Elektronski medicinski uređaji

6. Računari i programiranje

7. Visokofrekvencijska elektronika

 

 

Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete