Електротехничар енергетике

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит школске 2021/2022. године


 

Практичан матурски рад

1. Електричне инсталације и осветљења

2. Пројектовање електричних инсталација и осветљења

3. Обновљиви извори енергије

4. Електричне мреже

5. Електрична постројења

6. Електричне машине

7. Основе аутоматског управљања


Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроенергетици

3. Електроника  у енергетици

4. Електричне инсталације и осветљења

5. Електричне мреже

6. Електрична постројења

7. Електричне машине

8. Основе аутоматског управљања

E45 – Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете (у припреми)