Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит


 

Практичан матурски рад

1. Електротермички уређаји

2. Расхладни уређаји

3. Основе аутоматског управљања

 


 

Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроенергетици

3. Електроника  и Енергетска електроника

4. Електричне машине са испитивањем

5. Електромоторни погон

6. Електротермички уређаји

7. Расхладни уређаји

8. Основе аутоматског управљања

Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете