Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

Srpski jezik i književnost – Konačan spisak tema za maturski ispit


 

Praktičan maturski rad

1. Elektrotermički uređaji

2. Rashladni uređaji

3. Osnove automatskog upravljanja

 


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektroenergetici

3. Elektronika  i Energetska elektronika

4. Električne mašine sa ispitivanjem

5. Elektromotorni pogon

6. Elektrotermički uređaji

7. Rashladni uređaji

8. Osnove automatskog upravljanja

Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete