Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – KONAČAN SPISAK TEMA ZA MATURSKI ISPIT – OGLEDNA ODELJENJA – ŠKOLSKE 2020/2021.GODINE

Treća godina

1.Žene u delima Borisava Stankovića
2.San o lepom u romanu ,,Seobe“ Miloša Crnjanskog
3.Most,sudbine ljudi i život,to ,,neshvatljivo čudo“ u romanu ,,Na Drini ćuprija“
4.Večiti borac-lik Santjaga iz romana ,,Starac i more“
5.Žena u Dučićevim i Rakićevim pesmama

Četvrta godina

1.Drama čovekove ličnosti u delima svetske književnosti
2.Prijateljstvo i izdaja u romanu,,Derviš i smrt“ Meše Selimovića
3.Hamletova borba sa svetom zla
4.Kamijev Merso stranac među strancima
5.Čovek i svet u Andrićevoj ,,Prokletoj avliji“

Slobodne teme

1.Ništa ne treba čekati,svemu treba ići u susret
2.Život,to nisu dani koji su prošli,već oni koje smo zapamtili
3.Posmatram ljude,sudim vremenu
4.Koliko je visoko do neba,toliko je duboko do čoveka
5.Koračam u budućnost,strepim i nadam se

 


 

Praktičan maturski rad i test stručno-teorijskih znanja

Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu – Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled, januar 2021.