Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled

Srpski jezik i književnost
1. Lik po izboru iz romana „Na Drini ćuprija“ I. Andrića

2. San o lepom u romanu „Seobe“ M. Crnjanskog

3. Koreni, deobe i seobe u delima srpskih pisaca

4. Večiti borac – lik Santjaga iz romana „Starac i more“

5. Most, sudbine ljudi i život, to „neshvatljivo čudo“ u romanu „Na Drini ćuprija“ I. Andrića

6. Hamletove dileme u našem vremenu

7. Kamijev Merso, stranac među strancima

8. Prijateljstvo i izdja u romanu „Derviš i smrt“  M. Selimovića

9. Sudbina ljudi od knjige u romanu „Prokleta avlija“

10. Horacio i Polonije – dva lica odanosti

11. Moje poslednje srednjoškolsko proleće

12. Samo je jedan kutak svemira koji možete popraviti, a to ste vi sami

13. Srećan je onaj ko sa uživanjem radi i raduje se svome delu

14. Ako te zaboli prošlost, ne tuguj, gledaj u budućnost

15. Sreća dolazi u raznim oblicima samo je treba prepoznati

 


 

Praktičan maturski rad i test stručno-teorijskih znanja

Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu – Elektrotehničar informacionih tehnologija – ogled, januar 2016.