Elektrotehničar procesnog upravljanja

Srpski jezik i književnost – Konačan spisak tema za maturski ispit


 

Praktičan maturski rad

1. Električne mašine sa ispitivanjem

2. Električne instalacije i osvetljenja

3. Upravljanje elektromotornim pogonom

4. Električno pokretanje

5. Mikrokontroleri

6. Programabilni logički kontroleri

 


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i merenja u elektroenergetici

3. Elektronika  i energetska elektronika

4. Električne mašine sa ispitivanjem

5. Upravljanje elektromotornim pogonom

6. Električno pokretanje

7. Mikrokontroleri i programabilni logički kontroleri

Spisak tema za praktičan maturski rad i spisak pitanja za izborne predmete