Електротехничар рачунара

Српски језик и књижевност – Коначан списак тема за матурски испит школске 2021/2022. године

 

 


 

Практичан матурски рад

1. Програмирање

2. Рачунари

3. Основе аутоматског управљања

4. Рачунарске мреже и комуникације

 


 

Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроници

3. Електроника I и II

4. Програмирање

5. Рачунари

6. Основе аутоматског управљања

7. Рачунарске мреже и комуникације

 

Р41 – Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете (у припреми)

Р42 – Списак тема за практичан матурски рад и списак питања за изборне предмете (у припреми)