Електротехничар рачунара

Српски језик и књижевност

СПИСАК ТЕМА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ  школске 2019/2020. године

ТРЕЋА ГОДИНА
1. „Има себа, смрти нема …“ (М. Црњански)
2. Живот пролази, а прича о вишеградској касаби и даље живи
3. Лепе, а трагичне (Софка, Коштана, Фата …)
4. Старац Сантијаго на испиту самопотврђивања
5. „Добра и велика људска дела не знају шта је старење ни промена …“ (И. Андрић)

ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. Хамлетова мишоловка за пацове Данске
2. „Човек је тајна и загонетка.“ (Ф. М. Достојевски)
3. Људи погрешног првог корака (Мерсо, Раскољников, Ћамил, Нурудин…)
4. Од корена све потиче, коренима се све враћа
5. „И ту је крај, нема ничега више.“ (И. Андрић)

СЛОБОДНЕ ТЕМЕ
1. Вредност овог тренутка знаћу када постане успомена
2. „Ријеч је барут, за час плане …“ (М. Селимовић)
3. Свет је позорница на којој свако игра своју игру
4. Тражим помиловање за …
5. Можда нисмо лајали на звезде, али се за нама дизала звездана прашина

 

 

 


 

Практичан матурски рад

1. Програмирање

2. Рачунари

3. Основе аутоматског управљања

4. Рачунарске мреже и комуникације

Списак тема за практичан матурски рад


 

Изборни предмети

1. Математика

2. Електрична мерења и Мерења у електроници

3. Електроника I и II

4. Програмирање

5. Рачунари

6. Основе аутоматског управљања

7. Рачунарске мреже и комуникације

Списак питања за изборне предмете