Elektrotehničar računara

Srpski jezik i književnost

1. Andrićevi usamljenici sa tajnama i nemirima u sebi

2. Beskrajni krug srpskih seoba

3. Žene u delima Bore Stankovića

4. Most,sudbine ljudi i život, to „neshvatljivo čudo“ u Andrićevom romanu „Na Drini ćuprija“

5. Čovek mora da veruje, nikad ne sme da posustane (E.Hemigvej „Starac i more“)

6. Život nije apsurd, Merso!

7. Put ambicije je često stranputica (Raskoljnjikov,Nurudin)

8. Put mržnje ili put mržnje i osvete? (Nurudin)

9. Raskoljnjikov zločin, dileme i kazna

10. Iz Proklete avlije izlaza nema

11. Hamlet – dve strane iste medalje

12. Šta životu daje pravi smisao

13. Ni u čemu sto se dešava nismo sami, ni prvi, ni jedini

14. Neminovna su lutanja moja na putu do snova

15. Posmatram ljude, sudim vremenu

16. „Svet je pun zamki kad si bez oslonca“ (M.Selimović)

 


 

Praktičan maturski rad

1. Programiranje

2. Računari

3. Osnove automatskog upravljanja

4. Računarske mreže i komunikacije

Spisak tema za praktičan maturski rad


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektronici

3. Elektronika I i II

4. Programiranje

5. Računari

6. Osnove automatskog upravljanja

7. Računarske mreže i komunikacije

Spisak pitanja za izborne predmete