Elektrotehničar računara

Srpski jezik i književnost

SPISAK TEMA ZA MATURSKI ISPIT  školske 2019/2020. godine

TREĆA GODINA
1. „Ima seba, smrti nema …“ (M. Crnjanski)
2. Život prolazi, a priča o višegradskoj kasabi i dalje živi
3. Lepe, a tragične (Sofka, Koštana, Fata …)
4. Starac Santijago na ispitu samopotvrđivanja
5. „Dobra i velika ljudska dela ne znaju šta je starenje ni promena …“ (I. Andrić)

ČETVRTA GODINA
1. Hamletova mišolovka za pacove Danske
2. „Čovek je tajna i zagonetka.“ (F. M. Dostojevski)
3. Ljudi pogrešnog prvog koraka (Merso, Raskoljnikov, Ćamil, Nurudin…)
4. Od korena sve potiče, korenima se sve vraća
5. „I tu je kraj, nema ničega više.“ (I. Andrić)

SLOBODNE TEME
1. Vrednost ovog trenutka znaću kada postane uspomena
2. „Riječ je barut, za čas plane …“ (M. Selimović)
3. Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju igru
4. Tražim pomilovanje za …
5. Možda nismo lajali na zvezde, ali se za nama dizala zvezdana prašina

 

 

 


 

Praktičan maturski rad

1. Programiranje

2. Računari

3. Osnove automatskog upravljanja

4. Računarske mreže i komunikacije

Spisak tema za praktičan maturski rad


 

Izborni predmeti

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektronici

3. Elektronika I i II

4. Programiranje

5. Računari

6. Osnove automatskog upravljanja

7. Računarske mreže i komunikacije

Spisak pitanja za izborne predmete