Контакт телефони

Директор школе:

 

Ермидин Елезовић, Tел. 6616-705

 

Помоћници директора:

 

Јелена Хорстман, помоћник директора и организатор практичне наставе

Соња Бандин, организатор практичне наставе

Золтан Бенце, организатор практичне наставе

Милица Милосавић Караба, помоћник директора

 

тел.421-566, лок.111

 

Служба за финансијско рачуноводствене послове:

Биљана Плазонић, руководилац за финансијско рачуноводствене послове

Тел: 021-6616-735

Мара Папрић, референт за финансијско рачуноводствене послове

Тел. 421-566, лок.120

 

Секретар:

Нада Ракић, секретар

Tел. 421-566, лок.113

 

ПП служба:

 

Даниела Нећак, психолог
Ана Лојаничић – Фехер, педагог
Тања Уљаревић, педагог

 

Тел. 421-566, лок.115

 

Референти за ученике:

 

Мирјана Радоњић

Рената Скорић

Тел.421-566, лок.124