Механичар за термичке и расхладне уређаје

Састоји се из два дела:

Практичног  рада (Садржаји практичног рада:

 – израда појединих делова електротермичких и расхладних уређаја;

израда инсталација електротермичких и расхладних уређаја;

испитивање исправности рада, откривање и отклањање кварова на електротермичким и расхладним уређајима.)

  1. Усмене провере знања (из области из којих се ради  практичан рад)

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу – Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, 3/2013