Mehaničar za termičke i rashladne uređaje

Sastoji se iz dva dela:

Praktičnog  rada (Sadržaji praktičnog rada:

 – izrada pojedinih delova elektrotermičkih i rashladnih uređaja;

izrada instalacija elektrotermičkih i rashladnih uređaja;

ispitivanje ispravnosti rada, otkrivanje i otklanjanje kvarova na elektrotermičkim i rashladnim uređajima.)

  1. Usmene provere znanja (iz oblasti iz kojih se radi  praktičan rad)

Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu – Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje, 3/2013