Монтер телекомуникационих мрежа

Састоји се из два дела:

1. Практичног  рада (Садржаји практичног рада, за образовни профил монтер телекомуникационих мрежа, обухватају све садржаје који су обрађени у оквиру практичне наставе у току школовања из предмета Ваздушне ТК линије, Кабловске ТК линије, ТК инсталације и ТК системи).

2. Усмене провере знања (из области из којих се ради  практичан рад)

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу – Монтер телекомуникационих мрежа, 3/2013