Monter telekomunikacionih mreža

Sastoji se iz dva dela:

1. Praktičnog  rada (Sadržaji praktičnog rada, za obrazovni profil monter telekomunikacionih mreža, obuhvataju sve sadržaje koji su obrađeni u okviru praktične nastave u toku školovanja iz predmeta Vazdušne TK linije, Kablovske TK linije, TK instalacije i TK sistemi).

2. Usmene provere znanja (iz oblasti iz kojih se radi  praktičan rad)

Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu – Monter telekomunikacionih mreža, 3/2013