Profil naručioca

Naziv naručioca: Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“

Adresa: Futoška 17, 21 000 Novi Sad

Vrsta naručioca: Javni naručilac

Kategorija: Prosveta

PIB: 101708719

Matični broj: 08043361

Šifra delatnosti: 8532

Delatnost: Srednje obrazovanje kadrova elektrostruke

Internet stranica: www.etspupin.edu.rs