Radovi učenika – Veb programiranje – Školska 2020/2021.

Radovi učenika

Radovi učenika odeljenja IT32 na predmetu Veb programiranje
Tema: Izrada dinamičkog veb sajta
Izrada: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5
Predmetni nastavnik: Danijela Radmilović