Istorijat škole – kako je nastao školski centar ETŠ

Posted on Posted in O školi

Srednja elektrotehnička škola osnovana je odlukom narodnog odbora opštine Novi Sad, 16.05.1963god. Potreba za osnivanjem ovakve školske ustanove proizišla je iz razvoja privrede Vojvodine šezdesetih godina, koji je zahtevao veći broj kadrova elektro struke od onog koji je do tog vremena školovan pri tehničkoj školi „Boško Palkovljević Pinki“, školi za visoko kvalifikovane radnike, industrijskoj školi sa praktičnom obukom i pri školi učenika u privredi „Svetozar Miletić“.

Škola je dobila naziv Elektrotehnički školski centar i u njegov sastav su ušle sledeće škole i odseci:
•    Elektrotehnički odsek tehničke škole „Boško Palkovljević Pinki“
•    Elektrotehnički odsek industrijske škole za kvalifikovane radnike sa praktičnom obukom
•    Elektrotehnički odsek škole učenika u privredi „Svetozar Miletić“
•    Elektrotehnički odsek škole za visokokvalifikovane radnike
•    Kablovska škola sa odsecima kablovske i struke obojenih metala za omladince i ostale

 

Nakon godinu dana službenom nazivu škole dodaje se ime našeg velikog naučnika Mihajla Pupina, pod nazivom Elektrotehnički školski centar „Mihajlo Pupin“ škola radi sve do organizacionih promena koje su nastupile sedamdesetih godina. Po odluci kolektiva školske 1976/77god. započinju sa radom osnovne organizacije udruženog rada u okviru centra:
•    Škola za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje „Narodni Heroji“
•    Škola za obrazovanje kadrova elektro struke „Tesla“

 

Centar je lociran u objektu u ulici Narodnih Heroja 21. Počelo se sa radom u vrlo skromnim uslovima: 13 učionica, dva kabineta za fiziku i hemiju i 7 radionica do kojih se došlo adaptacijom podrumskih prostorija i jedne dvorišne garaže. Prvi direktor centra je bio Aleksandar Nedeljković, a u stalnom radnom odnosu bilo je 32 radnika. Te prve školske godine u centru se obrazuje 847 učenika, uključujući i odrasle. Radilo se u prostorno teškim uslovima, po smenama u vremenu od 6-21 sat. U prvih pet godina razvoja u centru su se oformili kabineti za stručnu nastavu:
•    Kabinet za električna merenja
•    Kabinet za ispitivanje električnih mašina
•    Kabinet za osnove elektrotehnike

Opremljene su radionice za zanimanja:
•    Elektromehaničar
•    Elektroinstalater
•    Elektromonter
•    TT Monter
•    Pogonski električar

Sve se to moglo ostvariti zahvaljujući pomoći privrednih organizacija kao što su: „Novkabel“, „Elektrovojvodina“, „PTT“, „RTV Novi Sad“ i dr. i velikom entuzijazmu pojedinih radnika centra među kojima su ing. Živorad Strugar, Aleksandar Merković, ing. Bogdan Stanić i drugi. Pored prostornih teškoća u centru se javljaju i kadrovski problemi. Zbog nedostatka nastavnog kadra za stručne predmete, ovu nastavu izvode honorarni predavači- uglavnom stručnjaci iz privrednih organizacija sa kojima škola sarađuje. Uz sve to, centar se uspešno razvija. Sedamdesetih godina, pored elektrotehničkog odseka, započinje sa radom telekomunikacioni, a zatim i radio i TV odsek. S obzirom da se broj učenika na odseku slabe struje svake godine povećava, intenzivno se radi na opremanju laboratorija za elektroniku. Od 1978/79 školske godine, u školi se organizuje nastava na mađarskom jeziku za neka zanimanja. Zbog ogromnog interesovanja učenika za ovu vrstu škole, veliki broj učenika ne može da se upiše jer su kapaciteti ograničeni. U junu 1983god. dolazi do reorganizacije mreže srednjih škola, što je dovelo do preseljenja škole u nove objekate u ul. JNA 79 (danas: Futoška 17) i Školska 4. U sastav reorganizovane škole ulazi i škola za zajednicko srednje vaspitanje i obrazovanje „Moša Pijade“.

Danas škola obrazuje i vaspitava oko 1500 učenika. Školovanje se odvija po stepenima obrazovanja III, IV i V stepen. Ovaj kolektiv može se ponositi što je veliki broj njegovih učenika, danas, u redovima naučnih, kulturnih, društveno-političkih i proizvodnih radnika. Posebno treba istaći uspeh škole u mnogobrojnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, što je takođe značajan korak u ostvarivanju vaspitnih i obrazovnih zadataka. Treba istaći da se nastava u školi odvija na dva nastavna jezika- srpskom i mađarskom. Za svoje rezultate u vaspitnom i obrazovnom procesu škola je do sada dobila veliki broj priznanja. Učenici naše škole su bili uvek pa i danas, učesnici na mnogim takmičenjima i nosioci prvih nagrada od opštinskog do saveznog nivoa. Škola je u proteklih 36 godina postojanja svojim bogatim životom i razvojem dala velike doprinose, čime je zauzela značajno mesto u društvu. U tom periodu diplomu škole steklo je preko 18 hiljada stručnjaka među kojima je bilo i pedesetak učenika iz nesvrstanih zemalja- Angole,Nigerije i Libije…

Pripremio: Željko Petković, prof. ETŠ „M.Pupin“