Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје

Posted on Posted in Образовни профили
На смеру расхладне и термо технике можете стећи образовање и практична знања из области која је данас најприближнија сваком човеку као кориснику уређаја који нам олакшавају свакодневни живот.
Уз квалитетан и високообразовани кадар те наставнике практичне наставе са вишегодишњим практичним искуствима у школи и раду на терену у реалним радним условима, ово занимање у склопу трогодишњег образовања даје пуну практичну оспособљеност за рад са свим врстама термичких и расхладних уређаја те како могућност запослења у мањим фирмама на пословима одржавања система и кућних уређаја тако и у индустрији и мањим фабрикама на постављању и одржавању већих система типа хладњаче ,клима система пословних објеката ,мега маркета и сл.Гаранција сигурног оспособљавања за ову делатност је рад у школи у недељном фонду од 2 часа у првој до 12 часова у другој и трћој години школовања, 90 часаова годишње у фирмама са великим расхладним системима и могућност обављања праксе једном недељно у трећој години у приватним сервисима те рад на терену (један ђак један сервисер).

Најчешћи начин налажења запослења одмах по завршетку средње школе управо и јесте путем приватних сервиса у којима ђаци у заједничком раду са сервисерима исказују своје максималне радне способности те их сервиси задржавају као своје будуће раднике. Ово никако не значи да је потиснута могућност наставка школовања које се путем ванредног школовања у нашој школи може завршити са четвртим и петим степеном стручности.Уколико се укаже интерес (добар успех ученика ) проходност ка вишим школама техничких усмерења је такође могућа без додатних испита,а по бодовном систему жељене школе.

Предност трећег степена у овом усмерењу је што дак по завршетку школовања може наћи посао у готово било којој области електро струке (инсталатер, аутоматичар, климатизер на возилима, малим и великим расхладним системима, термичар, варилац) због свеобухватности наставног програма и рада који се најчешће прилагођава условима на терену, те развија креативне и радне способности,а због непрекидног усавршавања и редизајнирања апарата у домаћинству .