Elektrotehničar za elektroniku na vozilima

Posted on Posted in Obrazovni profili

Obrazovni profil nastao kao logična posledica sve bržeg razvoja nauke i tehnike uopšte, a time i automobilske industrije kao jedne od grana u stalnoj i sve većoj ekspanziji.

Osnovna ideja u realizaciji nastavnog plana i programa jeste najuža povezanost teorije i prakse, naučnih dostignuća i tehnologije izrade, mehanike i elektrotehnike. Vođena takvim ciljevima, pojavila se nova naučna disciplina-mehatronika! Mehatronika objedinjuje, najjednostavnije rečeno, elektrotehniku i mehaniku, što je iz mnogo razloga od fundamentalnog značaja u poljima robotike, industrije automobila, industrijske proizvodnje uopšte, servisiranja i popravki uređaja i sistema.

Učenik koji se odluči za ovaj četvorogodišnji smer može očekivati sasvim nov pristup u izvođenju nastave. Ona je koncipirana u modularnom sadržaju stručnih i uže-obrazovnih predmeta, što predstavlja rad na teoretskom i praktičnom usavršavanju po logičkim celinama-modulima ,a to po iskustvu razvijenijih zemalja koje po ovom sistemu uveliko rade, dovodi do lakšeg savladavanja gradiva, ono ostaje dugotrajnije upamćeno. Sem toga, najbitniji napredak u uvođenju ovakve koncepcije nastave jeste što se pred učenika i nastavnika postavljaju ciljevi i ishodi diktirani tržištem koje se neprekidno menja. Posledica toga je, da se na jedan nov i fleksibilan način dolazi do tih ciljeva raznim putevima koji se po potrebi mogu korigovati i prilagođavati datom trenutku i trenutnim uslovima.

Vođeni ovim činjenicama, organizujemo nastavu iz opšte-obrazovanih, opšte-stručnih i stručnih predmeta, a učenicima je omogućeno i da sami odaberu neke od ponuđenih izbornih predmeta prema svojim sklonostima. Suštinska znanja se stiču iz tri stručna predmeta: Osnove mašinstva (I godina), Motori SUS i motorna vozila (II i III godina) i Električni i elektronski sistemi na vozilima (II, III i IV godina). Praktična nastava se izvodi u specijalizovanoj školskoj radionici koja poseduje potreban alat, merne i dijagnostičke uređaje na savremenom dizel i benziskom automobilu, u toku druge godine jednom nedeljno a u trećoj i četvrtoj godini se nedeljno dodaje i jedan radni dan u servisu. Po završetku četvrte godine organizuje se maturski ispit koji se sastoji iz pismenog zadatka iz Srpskog jezika i književnosti, pismenog ispita teorijskog dela iz predmeta Motori SUS i Elektronski sistemi na vozilima i konačno, praktičnog dela ispita u kojem učenik radi tri zadatka iz tri različite kompetencije.