Elektrotehničar računara

Posted on Posted in Obrazovni profili

Danas se život ne može zamisliti bez računara. Kad to kažemo, mislimo na to, da nam je danas potreban u svim oblastima, što za rad, a što i za zanimaciju. Njegov spoljašnji izgled nam deluje možda prost, ali njegova unutrašnjost je zamršena raznim komponentama, čipovima i ostalim delovima. Svaki računar ima mogućnost da se usavršava dodavanjem, menjanjem i popravkom raznih delova. Računar nam omogućava razne zanimacije kao što su npr. pisanje, crtanje, igranje raznih igrica, slušanje muzike, gledanje filmova itd.

Elektrotehničar računara je tradicionalno najatraktivniji smer u našoj školi. Svake godine upisuju se po dva razreda, pri čemu učenici na upisu ostvaruju od 90 do 100 bodova.

Nakon završetka smera elektrotehničar računara učenici su osposobljeni: za proveravanje ispravnosti komponenti računara, dijagnostifikovanje kvara određene komponente računara, sklapanje i rasklapanje računara, poznavanje arhihekture računarskog sistema i principa rada svake njene komponente, instalacije raznih operativnih sistema, podešavanje interneta, umrežavanje računara, instalacije antivirusnih programa, korišćenje uslužnih programa, instalacije i održavanje aplikativnih programa, kao i programiranje aplikativnih programa, programiranje video igrica i rad sa bazama podataka, poznavanje arhihekture PLC kontrolera i programiranje PLC kontrolera.

Da bi se uspešno sproveo dosta zahtevan nastavni program na smeru računari, kabineti gde se odvija nastava moraju biti dobro opremljeni. Naša škola je odlično opremljena, nastava se izvodi po principu jedan učenik na jednom računaru. Kabineti sadrže bolje računare i svake godine kabineti se opremaju novijim i savremenijim računarima.

Na početku smo rekli da smer elektrotehničar računara upisuju elitniji đaci, koji kao takvi nakon završetka srednjoškolskog školovanja mogu da rade u nekom servisu računara ili u nekom preduzeću za administriranje računarske mreže, ali 90% učenika upisuju tehničke fakultete. Kod većine se razvija još veća ljubav prema računaru te se upisuju na smer računari na Fakultetu tehničkih nauka, gde postižu zapažene uspehe.

Učenici računarskog smera postižu zavidne rezultate na raznim takmičenjima iz Programiranja, Računara, Elektronike, Energetike kao i drugih predmeta. Znajući sve to, možete lako zaključiti šta je najbolje za vas.