Контакт телефони

Posted on Posted in О школи

Директор школе:

 

Милан Вукобрат, тел.6616-705

 

Помоћници директора:

 

Жолт Коња, помоћник директора
Јасмина Родић Чоловић, помоћник директора
Тамара Тривановић, помоћник директора
Јово Павловић, организатор практичне наставе
Новица Гутовић, организатор практичне наставе

 

тел.421-566, лок.111

 

Рачуноводство:

 

Биљана Плазонић, шеф рачуноводства

Мара Папрић, обрачунски радник

Тел.421-566, лок.120

тел/факс: 6616-735

 

Секретар:

 

Нада Ракић тел.421-566, лок.113

 

ПП служба:

 

Даниела Нећак, психолог
Ана Лојаничић – Фехер, педагог
Тања Уљаревић, педагог

 

Тел.421-566, лок.115

 

Референти за ученике:

 

Мирјана Радоњић

Гордана Кљајић

Тел.421-566, лок.124