Контакт телефони

Posted on Posted in О школи

Директор школе:

 

Милан Вукобрат, тел.6616-705

 

Помоћници директора:

 

Тања Калинић, помоћник директора за општеобразовне предмете

Вера Еркић,  помоћник директора за практичну наставу

Жолт Коња, помоћник директора за стручне предмете

 

тел.421-566, лок.111

 

Рачуноводство:

 

Биљана Плазонић, шеф рачуноводства

Мара Папрић, обрачунски радник

Тел.421-566, лок.120

тел/факс: 6616-735

 

Секретар:

 

Нада Ракић тел.421-566, лок.113

 

ПП служба:

 

Биљана Јоксимовић, психолог

Даниела Нећак, психолог

Ана Лојаничић-Фехер, педагог

Тел.421-566, лок.115

 

Референти за ученике:

 

Мирјана Радоњић

Гордана Кљајић

Тел.421-566, лок.124