Kontakt telefoni

Posted on Posted in O školi

Direktor škole:

 

Milan Vukobrat, tel.6616-705

 

Pomoćnici direktora:

 

Tanja Kalinić, pomoćnik direktora za opšteobrazovne predmete

Vera Erkić,  pomoćnik direktora za praktičnu nastavu

Žolt Konja, pomoćnik direktora za stručne predmete

 

tel.421-566, lok.111

 

Računovodstvo:

 

Biljana Plazonić, šef računovodstva

Mara Paprić, obračunski radnik

Tel.421-566, lok.120

tel/faks: 6616-735

 

Sekretar:

 

Nada Rakić tel.421-566, lok.113

 

PP služba:

 

Biljana Joksimović, psiholog

Daniela Nećak, psiholog

Ana Lojaničić-Feher, pedagog

Tel.421-566, lok.115

 

Referenti za učenike:

 

Mirjana Radonjić

Gordana Kljajić

Tel.421-566, lok.124