Opšta ponuda

Posted on Posted in Poslovne usluge

Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ poseduje školske radionice, osposobljene za izvođenje radova u elektrotehničkoj struci. U radionicama su zaposlena četiri diplomirana inženjera elektrotehnike, trinaest inženjera elektrotehnike i pet radnika sa petim stepenom obrazovanja.

Škola je registrovana da vrši sledeće usluge:

•    izrada razvodnih i komandnih ormana

•    izrada vazdušnih i kablovskih mreža

•    izrada električnih instalacija

•    izrada elektromotornih instalacija

•    izrada instalacija interfona i video nadzora

•    održavanje električnog osvetljenja

•    održavanje termičkih i rashladnih uređaja

•    premotavanje elektromotora, alternatora, usisivača, bušilica, brusilica, elektromagneta i transformatora

•    opravke mlinova za kafu, kafematika i ledomata

•    pregled i ispitivanje novih, odnosno rekonstruisanih električnih i gromobranskih instalacija

•    izrada učila i nastavnih sredstava, održavanje grafoskopa