Ванредни ученици – образовни профили

Posted on Posted in Ванредни

Услови школовања за школску 2012/2013. годину

Образовни профили зa ванредне ученике трећег степена:

Образовни профили зa ванредне ученике четвртог степенa:

Образовни профили за ванредне ученике петог степена

  • Аутоелектричар – специјалиста
  • Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје
  • Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже
  • Електротехничар специјалиста за аутоматику
  • Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје
  • Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
  • Електроенергетичар за мреже и постројења
  • Електроенергетичар за електричне инсталације – специјалиста
  • Електроенергетичар за машине и опрему – специјалиста
  • Електроенергетичар за термичке и расхладне уређаје – специјалиста