Лекције из математике за вежбање

Posted on Posted in Вести
Прва година Линеарна једначина
Талесова теорема
Друга година
Експоненцијална функција
График функције sinus
График степене функције
Логаритамска функција I
Тригонометријски круг
Трећа година Једначина елипсе
Купа
Обртна тела
Површина лопте и њених делова
Ваљак
Запремина лопте и њених делова
Зарубљена купа
Четврта година Кубатура I
Квадратура