Матурски испит

Posted on Posted in Матуранти
Пријава матурског испита

Поштовани ученици, ове школске године пријава матурског испита се реализује електронским путем.

Матуру пријављују електронским путем следећа одељења: А41, Е45, Е47, П41, Р41, Р42, Т41, Т43, Т46, ТМ4.

 

Линк ка електронској пријави матуре је доступан ниже: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTG1GEhEu_ycOmzqhrwkArN3iGDIr9QfRYtcRhrT7AguPQeg/viewform?usp=send_form

 

Матурски испит се пријављује кроз електронски формулар са шифром одељења коју сте добили од старешине. За успешну пријаву потребно је дефинисати предмет изборног предмета и предмет из ког се ради практичан рад.

Код практичног рада потребно је унети назив теме рада као и задатак у три ставке (три одвојена задатка у вези практичног рада, који сте добили од ментора), на самом крају потребно је унети и име и презиме ментора.

Непосредно након попуњеног упитника, у могућности сте да поправите унете податке избором опције „Измени мој одговор“ – након коначне предаје упитника више није могуће поправити податке.

 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.

А. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег образовања:

  • Српски језик и књижевност односно мађарски језик и књижевност за одељења на мађарском језику

Б. Посебни део обухвата:

  • 1. матурски практичан рад са усменом одбраном рада,
  • 2. усмени испит из изборног предмета.

Питања за изборне предмете

Правилник о полагању завршног испита за ученике трећег степена

Електротехничар аутоматике

Електротехничар електронике – на мађарском наставном језику

Електротехничар електронике

Електротехничар енергетике

Електротехничар мултимедија

Техничар мехатронике – Приручник за полагање матурског испита

Електротехничар телекомуникација – оглед – Приручник за полагање матурског испита

Електротехничар процесног управљања

Електротехничар рачунара

Електротехничар телекомуникација

Електротехничар електронику на возилима – оглед – Приручник за полагање матурског испита

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје

Електротехничар информационих технологија – оглед

Стручна матура

Комбинације практичних задатака матурског испита на смеру Електротехничар информационих технологија – оглед