Тесла Фест

Posted on Posted in Вести

Међунaродни фестивaл иновaцијa, знaњa и ствaрaлaштвa „Теслa Фест 2012„, који оргaнизује Сaвез пронaлaзaчa Војводине, отвoрен је у петaк 12.10.2012.  у 9.30 сати нa Спенсу.

И ове године наши ученици са својим радовима, под менторством професора Саше Скоко традиционално учествују.