Muzička sekcija

Posted on Posted in Sekcije
Školski hor „Mihjlo Pupin“ broji trideset članova. Članovi hora su učenocii od prvog do četvrtog razreda. Probe hora se održavaju dva puta nedeljno u večernjim satima.
Hor vodi Eva Videc, profesor muzike.
Hor postoji da bi uveličavali školske priredbe:
  •   proslavu školske slave Svetog Save
  •   proslavu dana škole
  •   priredbe povodom ispraćaja maturanata.
U okviru muzičke sekcije priključuju se i učenici koji sviraju na različitim instrumentima.
Repertoar muzičke sekcije je raznovrstan: klasične kompozicije, duhovna dela, narodno svaralaštvo, zabavna muzika, zavisnosti od teme koju obrađuje dramska sekcija.
Uspešnu saradnju imamo i sa akademskim horom :„Luventas“, koju vodi profesorka Hermina Guga Sarka. Članovi naše muzičke sekcije pevaju i u tom horu. Muzička sekcija je prisutna u našoj školi da bi učenici zavoleli ovu umetnost i razvili osećaj za muziku i opštu kulturu.
Eva Videc, profesor mizike