Јавна набавка мале вредности 05/2014

Posted on Posted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавну набавку мале вредности 05/2014 – Додатни радови на реконструкцији кровне конструкције и замени кровног покривача на објекту ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17