Sastanak gradskog učeničkog parlamenta u ETŠ“Mihajlo Pupin“

Posted on Posted in Veronauka

Na poziv organizatora Dečije nedelje , katiheta naše škole Ljiljana Perišić-Bursać organizovala je pripreme u svečanoj sali naše škole za prvi gradski učenički parlament. Cilj sastanka je bio dogovor o temama o kojima će se razgovarati u Skuptštini Grada Novog Sada, a u okviru Dečije nedelje jer je jedan od ciljeva ove manifestacije aktivno uključivanje mladih u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Na samom početku sastanka mogli smo konstatovati da se većina parlamenata gradskih osnovnih i srednjih škola, zajedno sa svojim profesorima , odazvala na poziv i da su svi sa oduševljenjem prihvatili rad u okviru zajedničkog parlamenta.U toku sastanka učenici su upoznati sa načinom na koji funkcioniše gradska skupština i kako se u okviru skupštine rešavaju razni problemi. Potom su svi učenički parlamenti razgovarali o raznim problemima sa kojim se suočavaju učenici i izdvojene su sledeće teme:

1.) Ugroženost učenika u saobraćaju zbog nedostataka semafora na raskrsnicama u blizini škola 2.) Nedovoljna bezbenost školskih dvorišta 3.) Potreba za izradom školskih ormariće zbog toga što su učeničke torbe iz godine u godinu sve teže 4.) Potreba za digitalizacijom udžbenika 5.) Zašto ocenjivanje nije dovoljno objektivno? 6.) Razvoj sportskih sekcija 7.) Kako rešiti problem grafita 8.) Nedostatak omladinskih biblioteka 9.) Kodeks oblačenja u školama 10.) Kako da učinimo naš grad ekološki čistijim …

Veliki doprinos u radu parlamenta dali su učenici naše škole kao i učenici Gimnazije „Isidora Sekulić“, Ekonomske škole, Gimnazije „Svetozar Miletić“, Gimnazije „Jovan J.Zmaj“, TŠ „Mileva Marić“, OŠ „J.J. Zmaj“ Sremska Kamenica, OŠ“Dositej Obradović“ , OŠ „Petefi Šandor“, OŠ “ Branko Radičević“, OŠ „Đorđe Natošević“, OŠ „Žarko Zrenjanin“, OŠ „Sonja Marinković“…

Predstavnici učeničkih parlamenata izabrali su za predsednicu gradskog učeničkog parlamenta Leu Bodor učenicu ETŠ“MihajloPupin“, a za potpredsednika parlamenta izabran je Marko Mitrović učenik Gimnazije „Isidora Sekulić“.

Na kraju sastanka učenici su se dogovorili o načinu rada na predstojećoj sednici koja treba da se održi 8. 10. 2015. u Skupštini Grada Novog Sada.