Први ученички парламент у Скупштини Града Новог Сада

Posted on Posted in Ученички парламент

Поводом Дечије недеље, а у циљу едуковања младих људи како да се укључе у активно решавање проблема са којима се свакодневно сусрећу, у Скупштини Града Новог Сада одржан је први градски ученички парламент. У раду парламента учествовало је више од 90 ученика новосадских основних и средњих школа. Седницу ученичког парламента отворила је председница Скупштине града Јелена Црногорац која је упознала ученике са радом новосадског парламента. Потом су према утврђеном дневном реду ученици држали своја излагања на теме, а затим се водила скупштинска расправа о њима. Седницу су водили председница градског ученичког парламента Леа Бодор ученица ЕТШ „Михајло Пупин“ и потредседник Марко Митровић ученик Гимназије „Исидира Секулић“. На највећи број проблема указали су ученици наше школе који су се бавили темама: Дигитализација уџбеника, примена савремене технологије у настави, развој спортских секција у школама, како укључити младе у разне културне активности, проблеми графита у граду…Тимови из другох школа бавили су се проблемима безбедности ученика, објективним оцењивањем, школским ормарићима за одлагање ученичких ствари…Седници су присусволи и наставници и професори који су руководиоци ученичких парламената у својим школама. Након седнице која је трајала пуна три сата, ученици су закључили да су успели да укажу на многе проблеме са којима се срећу и да дају своје предлоге за решавање тих проблема.

Седници су присуствовали и наставници и професори који помажу рад ученичких парламената, а са ученичким парламентом наше школе биле су проф. Стана Макевић и проф. Љиљана Перишић-Бурсаћ

Овај први градски ученички парламент је на позив организатора Дечије недеље организовала Љиљана Перишић-Бурсаћ, професорка верске наставе у ЕТШ „Михајло Пупин“ и ОШ „Петефи Шандор“.

Надамо се да ће у времену који долази одржавање оваквим парламената бити и чешће организовано јер постоји велика потреба за таквим обликом сарадње ученика новосадских основних и средњих школа.

« 1 од 2 »