Prvi učenički parlament u Skupštini Grada Novog Sada

Posted on Posted in Veronauka

Povodom Dečije nedelje, a u cilju edukovanja mladih ljudi kako da se uključe u aktivno rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću, u Skupštini Grada Novog Sada održan je prvi gradski učenički parlament. U radu parlamenta učestvovalo je više od 90 učenika novosadskih osnovnih i srednjih škola. Sednicu učeničkog parlamenta otvorila je predsednica Skupštine grada Jelena Crnogorac koja je upoznala učenike sa radom novosadskog parlamenta. Potom su prema utvrđenom dnevnom redu učenici držali svoja izlaganja na teme, a zatim se vodila skupštinska rasprava o njima. Sednicu su vodili predsednica gradskog učeničkog parlamenta Lea Bodor učenica ETŠ „Mihajlo Pupin“ i potredsednik Marko Mitrović učenik Gimnazije „Isidira Sekulić“. Na najveći broj problema ukazali su učenici naše škole koji su se bavili temama: Digitalizacija udžbenika, primena savremene tehnologije u nastavi, razvoj sportskih sekcija u školama, kako uključiti mlade u razne kulturne aktivnosti, problemi grafita u gradu…Timovi iz drugoh škola bavili su se problemima bezbednosti učenika, objektivnim ocenjivanjem, školskim ormarićima za odlaganje učeničkih stvari…Sednici su prisusvoli i nastavnici i profesori koji su rukovodioci učeničkih parlamenata u svojim školama. Nakon sednice koja je trajala puna tri sata, učenici su zaključili da su uspeli da ukažu na mnoge probleme sa kojima se sreću i da daju svoje predloge za rešavanje tih problema.

Sednici su prisustvovali i nastavnici i profesori koji pomažu rad učeničkih parlamenata, a sa učeničkim parlamentom naše škole bile su prof. Stana Makević i prof. Ljiljana Perišić-Bursać

Ovaj prvi gradski učenički parlament je na poziv organizatora Dečije nedelje organizovala Ljiljana Perišić-Bursać, profesorka verske nastave u ETŠ „Mihajlo Pupin“ i OŠ „Petefi Šandor“.

Nadamo se da će u vremenu koji dolazi održavanje ovakvim parlamenata biti i češće organizovano jer postoji velika potreba za takvim oblikom saradnje učenika novosadskih osnovnih i srednjih škola.

« 1 od 2 »