ЈНМВ 10/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта

Posted on Posted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за Јавну набавку мале вредности 10/2015 – Набавка грађевинских и пратећих радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17