ЈНМВ 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова

Posted on Posted in Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети докуменaтa везана за ЈН 02/2016 – Јавна набавка пратећих и грађевинских радова на одржавању објекта ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду, Футошка 17