Е-Лекције

Posted on Posted in Е - Лекције, Мултимедијални радови

Стручни предмети

Енергетска електроника

Електроника у елекроенергетици 1. део

Електроника у елекроенергетици 2. део

Електроника у елекроенергетици 3. део

Електроника у елекроенергетици 4. део

Електроника у електроенергетици – Питања за разредни поправни испит

Енергетска електроника 1. и 2. област

 

Исправљачи

Компоненте и претварачи

Питања за поправљање оцена

Основе електротехнике Временски константне струје
Основе телекомуникација Амплитудска модулација
Техничка документација Појам техничке

документације

Техничка документација Главни пројекат
Рачунарска графика и мултимедија – Сакач Ерна Избор лекција
Рачунарска графика и мултимедија – Неговановић Стојанка Избор лекција
Техничко цртање – Сакач Ерна Избор лекција

 


Matematika

Прва година Линеарна једначина
Талесова теорема
Друга година Експоненцијална функција
График функције sinus
График степене функције
Логаритамска функција I
Тригонометријски круг
Трећа година Једначина елипсе
Купа
Обртна тела
Површина лопте и њених делова
Ваљак
Запремина лопте и њених делова
Зарубљена купа
Четврта година Кубатура I
Квадратура