Учешће наше школе у програму „Једнаки у ненасиљу 2“

Posted on Posted in Веронаука

ЕТШ „ Михајло Пупин “је активно узела учешће у програму „Једнаки у ненасиљу 2“ јер овај програм жели да предупреди проблеме са којима се млади сусрећу, а пројектним активностима делујемо на смањење малолетничке деликвенције, ризичног понашања и дискриминације.Пројектне активности подразумевају директан радионичарски рад са децом и младима у 10 основних и 5 средњих школа са територије Града Новог Сада.

Ученици Драмске секције верске наставенаше школе припремају игроказ путем којег желимода утичемо на побољшање информисаности младих о врстама насиља , малолетничкој деликвенцији, ризичном понашању и врстама дискриминације код младих.

У изради и реализацији игроказа учествују: Давид Јандрић ИТ31, Никола Јеличић Т46, Сара ПанићТ33, Никола Боришев Т43, Јелена Сачић ИТ31, Нађа Тур ИТ31, Милица Качавенда ИТ32, Мирослав Чобрда ИТ32, Филип Шућуровић ИТ31, Андреј Јанка ИТ32, Сара СтаменковићИТ11, Алекса Симић ИТ11,Филип МирјанићИТ11,Слободан Обрадовић ИТ11, Данило Станић ИТ11, Филип Дударин ИТ11, Петар Дажић ИТ11

Руководилац Драмске секције верске наставе: проф.Љиљана Перишић-Бурсаћ