Snimljena je radio-drame o Vladici Visarionu Pavloviću na radiju „Beseda“

Posted on Posted in Veronauka

Ove godine smo u studiju radija Beseda snimili još jednu radio-dramu . Ova radio-drama posvećena je Vladici Visarionu Pavloviću. Slušaoci radio-drame saznaće kako je u dalekom 18-om veku Vladika Visarion osnovao prvu Gimnaziju u Novom Sadu i kako je deset godina kasnije osnovao i prvi Kolegijum (fakultet).Podizanje škola u to vreme je bio izuzetno težak poduhvat jer su vlasti na sve načine sprečavali osnivanje visokih škola. Osnivanjem Kolegijuma Vladika Visarion je postavio temelje univerzitetskom školstvu u Srba. Te škole odškolovale su veliki broj učenika. Veliki deo njegovih zadužbina porušen je u toku granatiranja Novog Sada sa Petrovaradina 1849.godine.

Scenario i režiju za radio-dramu „Vladika Visarion Pavlović“ uradila je prof.Ljiljana Perišić-Bursać, katiheta u ETŠ „Mihajlo Pupin“ .

U radio-drami uloge tumače: Vasilije Bursać učenik Gimnazije „J.J.-Zmaj“ u ulozi Vladike Visariona Pavlovića, Milijan Jovetić učenik Gimnazije „S. Marković“ u ulozi kapetana Petra Segedinca, David JandrićIT31, učenik ETŠ „Mihajlo Pupin“ u ulogama monaha Dionisija Novakovića i u ulozi kapetana Sekule Vitkovića, Miroslav Čobrda IT 32, u ulozi rektora Mateje Jelaneka, Nikola JeličićT46, Miloš DrljačaR32 i Jovan Bursać učenik OŠ „ Branko Radičević“ u ulogama mladih vojnika, učenici ETŠ Mihajlo Pupin: Milica Kačavenda IT 32, u ulozi sestre kapetana Petra, Jelena SačićIT31 i Jovana KačavendaIT21 u ulogama Ružinih ćerki, Radovan Maksimović T21 u ulozi Ružinog supruga, Milan Ožegović T21 i Andrej Janka IT31, u ulogama hilandarskih monaha , Marko Mitrović u ulozi carskog poverenika, Maja Durutović, učenica Gimnazije „ S.Marković“ u ulozi žene carskog poverenika, Teodora Jovanović učenica Karlovačke gimnazije i Jovana Višnjičar učenica OŠ „ Petefi Šandor“ u ulogama ćerki carskog poverenika i Filip ŠućurovićIT31, u ulozi oficira.

 

 


« 1 od 2 »