Dramska sekcija verske nastave

Posted on Posted in Veronauka

Dramska sekcija verske nastave počela je sa radom školske 2005/2006 godine.

U toku svog rada kroz nju je prošao veliki broj učenika koji su vredno radili i napravili čitav niz predstava kojima smo oplemenili kulturni život naše škole.

U posebnom sećanju svih nas zadržale su se predstave o Svetom Savi, Pupinu, Tesli, Vladici Irineju Ćiriću, kao i mnogobrojne dramske radionice koje smo pravili…

Snimili smo i nastavni film o Mihajlu Pupinu i dve radio-drame o Vladici Irineju Ćiriću i Vladici Visarionu Pavloviću.

U toku je izrada igrokaza za program „Jednaki u nenasilju2“, a za proslavu školske slave pripremamo predstavu „Sveti Sava i priča o dva sela“.

U radu sekcije učenici se upoznaju sa mnogim činjenicama iz života naših velikana, koje ranije nisu znali, a takođe upoznaju se i sa izazovima dramatizacije, uči se gluma, scenski pokret…

Termin rada dramske sekcije je utorak sedmi i osmi čas.

Sekciju vodi katiheta Ljiljana Perišić-Bursać.

Pozivamo vas da pratite rad dramske sekcije verske nastave na našem sajtu.