Социолошка секција

Posted on Posted in Секције

У оквиру социолошке секције бавимо се разматрањем раширених друштвених појава које утичу на наш свакодневни живот. Критички анализирамо, проматрамо и дискутујемо у вези различитих друштвених догађаја, покушавајући да их разумемо, објаснимо или пронађемо решење за њих.

Подстичемо ученике на грађански активизам и подижемо свест код ученика у вези важних друштвених питања у жељи да их мотивишемо да буду носиоци друштвених промена и друштвеног развоја. Спроводимо анкете, правимо презентације, видео клипове и на креативан и маштовит начин указујемо на различите друштвене проблеме.

Ментор секције:

Соња Бандин,  професор филозофије