Ознака квалитета за пројекат From photons 2 electrons

Posted on Posted in eTwinning, Вести


Колега Звонко Гашпаровић је добио Ознаку  квалитета за пројекат From photons 2 electrons.

Преносимо у потпуности писмо обавештења о успеху.

Поштовани/а Zvonko Gašparović (ETŠ “Mihajlo Pupin“),

Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат From photons 2 electrons.

A good example of project-based teaching and learning. Creative and innovative activities. Successful integration in the curriculum and excellent use of ICT.

За додатне информације можете да се обратите Националном тиму за подршку.

Све најбоље жели вам eTwinning тим

Честитамо колеги на постигнутом успеху!