Пријава матурског испита за одељења: A41, Е45, Е47, П41, Р41, Р42, Т41, Т43 и Т46 у школској 2017/18. години

Posted on Posted in Вести, Матуранти

Поштованe ученици,
И ове школске године пријава матурског испита се реализује електронским путем путем упитника. За успешно попуњавање упитника добићете шифру од одељенског старешине.

За успешно попуњавање упитника, потребно је знати предметe из којих се реализује матура, тему матурског практичног рада, и задатак практичног рада као и име ментора – без ових података не препоручује се попуњавање упитника.

Матурски испит се пријављује кроз електронски формулар са шифром одељења коју сте добили од старешине. За успешну пријаву потребно је дефинисати предмет изборног предмета и предмет из ког се ради практичан рад.

Код практичног рада потребно је унети назив теме рада као и задатак у три ставке (три одвојена задатка у вези практичног рада, који сте добили од ментора), на самом крају потребно је унети и име и презиме ментора.

Непосредно након попуњеног упитника, у могућности сте да поправите унете податке избором опције „Измени мој одговор“ – након коначне предаје упитника више није могуће поправити податке.

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.

A. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а према програму који су остварили у току четворогодишњег образовања: Српски језик и књижевност односно мађарски језик и књижевност за одељења на мађарском језику

Б. Посебни део обухвата:

1. матурски практичан рад са усменом одбраном рада,

2. усмени испит из изборног предмета.

Линк ка електронској пријави матуре