ЈНМВ 05/2019 – Израда пројекта на ревитализацији фасаде

Posted on Posted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 05/2019 – Израда пројекта на ревитализацији фасаде