ЈНМВ 07/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Posted on Posted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку мале вредности – ЈНМВ 07/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене.