ЈН ОП 01/2020 – Осигурање имовине и лица

Posted on Posted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку – ЈН ОП 01/2020 – Осигурање имовине и лица