Испитне комисије за матурске и завршне испите

Posted on Posted in Вести

1. Испитна комисија АЕ4
2. Испитна комисија Т47
3. Испитна комисија ТМ4
4. Испитна комисија – Техничар мехатронике – М41
5. Испитна комисија – Електротехничар мултимедија
6. Испитна комисија – Електротехничар телекомуникација
7. Испитна комисија – Електротехничар информационих технологија
8. Испитна комисија: Електричари – Е32, Монтер телекомуникационих мрежа и Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје – Е31
9. Испитна комисија – Изборни предмет
10. Испитна комисија – Матурски рад
11. Испитна комисија – Матерњи језик
12. Списак свих наставника ангажованих на матури