Видео пројекат „Онлајн Светосавље сија даље“

Posted on Posted in Вести

Ученици шест одељења (Р11, Т14, Е27, АЕ3, Т34 и Т41) учествовали су у пројекту „Онлајн Светосавље сија даље“.
Као „спољни сарадник“- гост учесник у пројекту, својим ликовним радом придружила се и једна  ученица ОШ „Јован Дучић“.

Задатак је био да ученици самосатално осмисле сценографију, костимографију и изражајно интерпретирају деонице рецитала. Акценат је био на креативности и повезивању знања из информатике са градивом књижевности.

Ученици су се одазвали и показали интересовање, озбиљност  и одговарајуће умеће. Према степену комплетности одговора на задатак и квалитету снимка, изабрани су најбољи радови које је, у један видео, објединио ученик Кристиан Бартуш (Т34).

Након завршеног пројекта, урађена је евалуација рада путем упитника, а одговори показују да се ученицима рад у  пројекту допао, да им је драго што су самосталним залагањем допринели заједничком раду и што су добили прилику да изразе своју креативност;  сматрају да су праведно оцењени и признају да им је најтеже било осмислити сценографију.

Свети Сава је центар који просијава читав живот и даје му ширину коју су ученици и на овај начин дочарали и потврдили својим делом, као прави Светосавци!

Учесници пројекта
Видео пројекат „Онлајн Светосавље сија даље“
Ментор: Весна Пругић Милеуснић, проф.

Управа школе похваљује све ученике – учеснике пројекта!