Redovni učenici – obrazovni profili

Posted on Posted in Obrazovni profili

Obrazovni profili za redovne učenike trećeg stepena

 • Monter telekomunikacionih mreža
 • Serviser za termičke i rashladne uređaje
 • Električar – dualno
 • Elektromonter mreža i postrojenje – dualno

Obrazovni profili za redovne učenike četvrtog stepena

 • Tehničar multimedija
 • Elektrotehničar procesnog upravljanja
 • Tehničar telekomunkacionih tehnologija
 • Elektrotehničar za elektroniku na vozilima
 • Elektrotehničar informacionih tehnologija
 • Tehničar mehatronike
 • Elektrotehničar energetike
 • Administrator računarskih mreža
 • Elektrotehničar računara
 • Tehničar elektronike i automatike
 • Tehničar multimedija – mađarski jezik