Јавна набавка мале вредности – ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијенеу

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈНМВ 02/2019 – Набавка средстава за одржавање хигијене

Дан школе, 16.05.2019.

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Галерија, Дан школе
« 1 од 4 »

 

ЈН ОП 01/2019 – Осигурање

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 01/2019 – Осигурање имовине (објеката и опреме, одговорности из делатности), осигурање моторних возила и осигурање лица од последица несрећног случаја (запослених радника и ученика школе)

ЈНМВ 01/2019 – Набавка материјала за наставу 01/2019.

Posted on Leave a commentPosted in Вести, Јавне набавке

Нa овој стрaници можете преузети документa везана за ЈНМВ 01/2019 – Набавка материјала за наставу 01/2019.